To połączenie dwóch typów HBSZP na bazie dwóch ramion połączonych ze sobą za pomocą kłódki. Maksymalna długość ramienia wynosi 13,50 m.